wfos

Opublikowano: 20 październik 2020

Przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów 19 października br. w koszalińskim Biurze WFOŚiGW w Szczecinie wzięli udział w spotkaniu dotyczącym założeń pilotażowego programu dofinansowującego wymianę źródeł ciepła i termomodernizacje w budynkach wielorodzinnych. Program dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali) – podczas ostatniej wizyty w naszym regionie zapowiedział Minister Klimatu – Michał Kurtyka

 

Program będzie wdrażany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a jego Beneficjentem będą mogły zostać osoby fizyczne – właściciel lub współwłaściciel lokalu w budynku wielorodzinnym. Zachodniopomorskie jest jednym z województw, w których program będzie prowadzony pilotażowo.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dziękuje przedstawicielom gmin za merytoryczne uwagi i dyskusję podczas spotkania.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 październik 2020