c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 wrzesień 2020

W Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie oraz w miejscach składowania odpadów w Koszalinie powstanie nowy system przeciwpożarowy i gaśniczy. Inwestycję realizowaną przez koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Dziś w koszalińskim Biurze Funduszu umowę dofinansowania podpisali: Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Tomasz Uciński – Prezes Zarządu PGK Koszalin Sp. z o.o.

Koszt realizacji zadania to prawie 2,2 mln zł, z czego niespełna 1,95 mln zł to pożyczka z możliwością częściowego umorzenia przyznana przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Projekt obejmuje montaż systemu kamer, który pozwoli kontrolować miejsca magazynowania i składowania odpadów. Oprócz tego w hali mechanicznej obróbki odpadów zostanie zamontowany system klap dymowych, co zwiększy odporność ogniową hali. Inwestycja zakłada też montaż działka wodno-pianowego wraz z niezbędną armaturą.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 wrzesień 2020