c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 listopad 2019
Warsztaty dotyczące finansowania i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – za nami! Zostały zorganizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w czwartek, 28 listopada. Warsztaty to element projektu „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa zachodniopomorskiego, a jego celem jest aktywizacja społeczeństwa dla gospodarki niskoemisyjnej poprzez bezpośrednie angażowanie odbiorcy. Logika projektu zakłada wykorzystanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych w powiązany ze sobą sposób. W trakcie warsztatów można było zapoznać się z ofertą  dofinansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dostępną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz programami oferowanymi przez NFOŚiGW, które przedstawił Wojciech Butrym - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Szczecinie.
 
Ponadto podczas warsztatów dla uczestników zorganizowano wizytę studyjną na terenie ośrodka „Młyn nad Starą Regą” w miejscowości Tarnowo, gdzie zaprezentowano odnawialne źródła energii (instalację fotowoltaiczną, powietrzne pompy ciepła oraz wodną turbinę Francisa) wykorzystywane w gospodarstwie agroturystycznym.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 29 listopad 2019