c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 czerwiec 2019
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 r
 
Od 2019 roku poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
 
Wnioski można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie od dnia28.06.2019 r. do dnia 28.09.2019 r. lub do wyczerpania środków. Wypłata środków (dla jst) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2019 r. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków AZBEST 2019.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 134
Biuro Koszalin – 94 346 72 00 wew. 215
 
Załączniki do pobrania:
1.      Regulamin naboru wniosków AZBEST 2019
2.      Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu  
3.      Harmonogram rzeczowo-finansowy
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 czerwiec 2019