c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2019
WFOŚiGW w Szczecinie informuje, że nabory wniosków na działania w ramach Edukacji Ekologicznej, Ochrony Przyrody, usuwania Barszczu Sosnowskiego i Odbudowy Populacji Pszczół rozpoczną się w najbliższy poniedziałek - 7 stycznia 2019 roku - i potrwają do końca lipca albo do wyczerpania puli środków. Łącznie Fundusz przeznaczy na te działania niemal 4,5 miliona złotychEdukacja Ekologiczna – pula środków: 3 mln zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie pozwoli beneficjentom sfinansować między innymi programy edukacyjne, kursy, szkolenia, warsztaty czy konkursy wiedzy ekologicznej, ale także budowę i doposażenie sal edukacyjnych w szkołach.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/edukacja-ekologiczna.html

Ochrona Przyrody – pula środków: 0,5 mln zł

W ramach tej dziedziny można sfinansować między innymi czynną ochronę gatunków, ochronę w ramach obszarów Natura 2000, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/ochrona-przyrody.html

Barszcz Sosnowskiego – pula środków: 0,45 mln zł

Dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie zostaną mechaniczne i chemiczne zabiegi usuwania barszczu, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/barszcz-sosnowskiego.html

Odbudowa populacji pszczół – pula środków: 0,5 mln zł

W ramach tego programu można będzie sfinansować zakup rodzin pszczelich oraz uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich. Dofinansowanie obejmie również działania związane z podnoszeniem poziomu wiedzy mieszkańców na temat odbudowy populacji pszczół.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/odbudowa-populacji-pszczol.html
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 styczeń 2019