c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 listopad 2018
Skutecznie – w trosce o środowisko – tak już od 25 lat działa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który wspiera realizację projektów, dzięki którym mieszkańcy oddychają czystszym powietrzem, korzystają z lepszej jakości wody i mogą spędzić czas w nowoczesnych ośrodkach edukacji ekologicznej. 21 listopada WFOŚiGW w Szczecinie obchodził jubileusz 25-lecia działalności

- W ciągu ćwierć wieku Fundusz zawarł z beneficjentami łącznie ponad 6,5  tysiąca umów, a do mieszkańców naszego regionu trafiła pomoc finansowa przekraczająca 2,5 miliarda złotych. To pieniądze bardzo dobrze zainwestowane w poprawę stanu środowiska, czego efekty Wszyscy odczuwamy na co dzień – mówił Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Na rolę WFOŚiGW w Szczecinie w dbaniu o jakość środowiska naszego regionu zwrócił uwagę Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski: - To między innymi dzięki Państwa aktywności udało się sfinansować wiele projektów służących poprawie jakości wód, powietrza i gleby. Wielką zaletą Funduszu jest też zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa poprzez dofinansowanie wielu projektów edukacyjnych.

- Naszym dobrem jest dobro przyrody. To jedno z praw obywatelskich – dostęp do słońca, zieleni, czystej wody. Fundusz wspiera wszelkie działania z tym kierunkiem związane, a to się doskonale łączy ze strategią rozwoju Szczecina - powiedział Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Szczecina.

Na terenie naszego regionu praktycznie nie ma inwestycji dotyczącej ochrony środowiska, która nie uzyskała wsparcia finansowego ze środków oferowanych przez szczeciński Fundusz. Te najważniejsze – dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej, elektromobilności i ochrony przyrody – przedstawił Prezes Zarządu Funduszu.

Fundusz nagrodził również beneficjentów najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz poprawy jakości środowiska Województwa Zachodniopomorskiego w pięciu kategoriach: Ochrona atmosfery, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Ochrona wód i gospodarka wodna, Ochrona Przyrody oraz Edukacja Ekologiczna.

Ochrona atmosfery

1.    Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
2.    Gmina Miasto Szczecin
3.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

4.    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
5.    Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
6.    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
Sp. z o.o.

Ochrona wód i gospodarka wodna

7.    Gmina Świeszyno
8.    Carlsberg Polska S. A. – Browar Bosman w Szczecinie
9.    Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

Ochrona Przyrody

10.    Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
11.    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
12.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Edukacja Ekologiczna

13.    Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
14.    Liga Ochrony Przyrody - Okręg w Szczecinie
15.    Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska

Jubileusz był też okazją do zaprezentowania nowego filmu promocyjnego, podsumowującego 25 lat działalności Funduszu, a także projektów zrealizowanych razem z beneficjentami: zapowiedzi cyklu filmów „Podmuch Energii” i albumu „Świdwie Sanctus”. Muzycznie wieczór uświetniła Jona Ardyn z zespołem.

Film: 25 lat: W trosce o środowisko


Jubileuszowe wydanie biuletynu Naturalnie na 25-lecie WFOŚiGW w Szczecinie.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 listopad 2018