c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 31 październik 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował rewitalizację Wzgórza Rolanda w Łobzie. W ramach prac wykonano między innymi cięcia pielęgnacyjne żywopłotu i wymieniono ogrodzenie. Fundusz wsparł inwestycję dotacją w wysokości prawie 60 tysięcy złotych

Podczas prac został uformowany żywopłot grabowy, by swoją wysokością nie przysłaniał zabytkowego założenia parku. Stare ogrodzenie zostało zastąpione nowym, wykonanym z metalowych, ażurowych przęseł, które tworzy spójną całość z odtworzoną bramą w miejscu jej historycznej lokalizacji. Oprócz tego prace obejmowały wykonanie nasadzeń roślin, cebulowych, miododajnych, które stworzą barwny „dywan” u podnóża Wzgórza Rolanda.

Ponadto całe Wzgórze Rolanda w Łobzie zostało zrewitalizowane w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe RPO WZ pod nazwą „Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno – rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie” oraz „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Wzgórza Rolanda w m. Łobez”. Pierwszy zakres realizacji zadania obejmował prace polegające na rewaloryzacji zabytkowego Wzgórza Rolanda poprzez uczytelnienie zachowanych elementów tj. schodów gruntowych, kamieni  i monumentów, kompozycji układów kamiennych, układu osi kompozycyjnych. Wykonano szereg prac konserwatorskich, zgodnie z programem prac, związanych z konserwacją kamienia, wzmocnienia murów kamiennych oraz murów oporowych, renowacji stopni schodów wykonanych z lastrico. Odsłonięto (z warstwy humusu) pierwotne posadzki i krawężniki. Oczyszczono teren z wtórnych drzew i krzewów wraz z korzeniami, przeprowadzono cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, korygujące i rozluźniające na drzewach przeznaczonych do zachowania.  Drugi zakres obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej dojazdowej do polany w Parku Miejskim Łobzie przy ul. Wojska Polskiego. Została także wybudowana zasilająca wewnętrzna instalacja elektryczna oraz oświetlenie.

Fot. Urząd Miejski w Łobzie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 październik 2018