c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 marzec 2018
W środku – między innymi urządzenia, które pozwalają na jednoczesną produkcję prądu i ciepła. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego powstało Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii. Nowe miejsce na naukowej mapie Szczecina zostało otwarte 2 marca

- Założeniem Funduszu było stworzenie kolejnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w regionie. Nowe laboratorium pozwala pokazać, że w oparciu o nowoczesne technologie, można skutecznie dbać o jakość powietrza, którym oddychamy – mówił podczas otwarcia Andrzej Grzana – Specjalista ds. techniczno-branżowych WFOŚiGW w Szczecinie.

W pracowni zostały zainstalowane urządzenia wykorzystujące technologie, które pozwalają poznać lepiej zasady działania odnawialnych źródeł energii. Na wyposażeniu laboratorium znalazły się dwa moduły mikrokogeneracyjne. Pierwszy z nich wykorzystuje technologię ogniwa paliwowego. Dzięki niemu możliwa jest bezpośrednia produkcja prądu w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem. W skład drugiego modułu wchodzi silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, który pozwala na przetworzenie ciepła ze spalania gazu ziemnego na energię elektryczną. W środku został także zainstalowany piec do spalania biomasy, który pozwoli lepiej poznać technologie związane z ekologicznym ogrzewaniem, a także stacja badawczo-dydaktyczna do wytwarzania biopaliw.

Uczniowie szkół, które współpracują z uczelnią, jak i studenci oraz pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zyskali nowoczesne miejsce do nauki i badań ukierunkowanych na promocję wiedzy na temat ochrony środowiska, a w szczególności energii odnawialnej. Rocznie z zajęć w nowej pracowni przy ulicy Papieża Pawła VI skorzysta 2500 osób – między innymi uczniowie i studenci, a także członkowie klastrów energetycznych, instalatorzy i monterzy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Fundusz dofinansował wyposażenie laboratorium dotacją w wysokości prawie 250 tysięcy złotych. Całkowity koszt projektu to niemal pół miliona złotych.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 marzec 2018