c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 luty 2018
Zakończyła się budowa odwiertu GT-1 bis na terenie Geotermii Pyrzyce. Uroczystość otwarcia nowego odwiertu odbyła się w piątek, 9 lutego, na terenie pyrzyckiej spółki. Prace dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Dzięki tej ważnej dla środowiska inwestycji wzrośnie znaczenie wód geotermalnych w produkcji ciepła w naszym regionie. Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji o prawie 2400 ton rocznie. To inicjatywa spójna z polityką Rządu zarówno w kwestii rozwoju energetyki odnawialnej, jak i działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Fundusz konsekwentnie wspiera rozwój OZE, dofinansowując instalacje energii słonecznej, montaż pomp ciepła oraz – jak w przypadku pyrzyckiej inwestycji – energię geotermalną.

Najważniejszą częścią zadania było wykonanie nowego otworu wydobywczego Pyrzyce GT-1 bis do głębokości 1645 metrów poniżej powierzchni terenu. Aktualnie pyrzycka Geotermia dysponuje 4 otworami zatłaczającymi oraz 1 – wydobywczym. Pozwoli to na wieloletnią pracę układu geotermalnego. Pyrzycka Geotermia działa już od 25 lat. Spod ziemi wydobywana jest woda o temperaturze ponad 60 stopni Celsjusza.

Wartość zadania to prawie 15,5 miliona złotych, z czego 13,9 mln zł to pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WFOŚiGW w Szczecinie podczas uroczystości otwarcia reprezentował Andrzej Grzana – Specjalista ds. Techniczno-Branżowych.

   
Fot. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 luty 2018