c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 grudzień 2017
Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadzi prace, polegające na usunięciu substancji ropopochodnej na zapleczu bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie.
Umowę w tej sprawie – 21 grudnia br. – podpisali: Aleksandra Stodulna – p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu Funduszu. Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa wyniesie ponad 22 tysiące złotych.
 
Prace, nastawione na likwidację ropopochodnej substancji, wyciekającej ze skarpy na terenie bazy MPO, będą prowadzone przez cały 2018 rok.
 
Wśród działań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest likwidacja skutków zagrożeń środowiska. Stąd wsparcie finansowe na realizację prac remediacyjnych, polegających na kompleksowym usunięciu toksycznej substancji z ziemi, gleby oraz wód gruntowych.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 28 grudzień 2017