c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 październik 2017
Kilkanaście tablic z 60 zdjęciami ptaków w ich naturalnym środowisku składa się na wystawę, którą szczecinianie mogą oglądać przy Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Zdrojach, niedaleko szlaku prowadzącego nad Jezioro Szmaragdowe. Ekspozycja, przygotowana przez Centrum Żeglarskie, powstała dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Szczecinie
 
Opisy poszczególnych gatunków ptaków zostały zobrazowane fotografiami autorstwa Przemysława Wójcika i Cezarego Korkosza. Zdjęcia przedstawiają ptaki w ich naturalnym środowisku – w rejonie Ujścia Odry, które należy do najciekawszych obszarów wodno-przyrodniczych w Europie i tworzy największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów. Ujście Odry jest zamieszkiwane przez ponad 250 gatunków ptaków, wśród których można wymienić rybitwy, bieliki, sowy błotne, kanie oraz unikatowe w skali światowej wodniczki. To także miejsce odpoczynku i bytowania dla tysięcy gęsi, kaczek, kormoranów i żurawi. Wśród mieszkańców tego terenu są także czaple siwe, rybitwy białoczelne oraz czarne. Występują tam również czernica, gęgawa, gęś zbożowa, głowienka i nurogęś. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej.
 
Edukacyjną wystawę „Ptaki ujścia rzeki Odry” wcześniej można było oglądać między innymi na Jasnych Błoniach, przystani Centrum Żeglarskiego nad Jeziorem Dąbie, a także na małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podczas konferencji dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

Fot. T. Seidler/Centrum Żeglarskie
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 23 październik 2017