c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 lipiec 2017
Model Ziemi, makieta obiegu wody i inne eksponaty, dzięki którym łatwiej będzie zrozumieć zjawiska fizyczne i biologiczne znajdą się na ścieżce edukacyjnej „Energia wokół nas” w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Jej budowa została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 
Część ścieżki jest już gotowa. Dzięki 15 eksponatom można dowiedzieć się więcej o sile odśrodkowej, biegunach magnetycznych ziemi czy zjawisku załamania światła. Trwa drugi etap prac, w ramach którego zostanie zamontowanych kolejnych 10 elementów. – Dzięki pierwszemu etapowi projektu, dofinansowanego przez Fundusz, udało się zwiększyć frekwencję w TOEE o 10 tysięcy osób rocznie – mówi Andrzej Grzana – Specjalista ds. techniczno-branżowych WFOŚiGW w Szczecinie.
 
Budowa ścieżki na zewnątrz budynku Ośrodka pozwoli na prowadzenie zajęć zarówno w środku, jak i na dworze, co jest szczególnie ważne w przypadku większych grup – na przykład ze szkół czy przedszkoli. Dzięki temu z edukacji ekologicznej na terenie TOEE skorzysta jeszcze więcej osób. Prace przy budowie ścieżki edukacyjnej potrwają do końca września.
 
WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, zarządzającym Ośrodkiem w Zalesiu, umowę dofinansowania na realizację zadania: „Całoroczny program edukacyjny Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz doposażenie ścieżki edukacyjnej Energia wokół nas”. Koszt to ponad 350 tysięcy złotych, a dotacja ze środków Funduszu przekroczyła 176 tys. zł.
 
Fundusz już od kilku lat wspiera edukację ekologiczną w TOEE w Zalesiu. Dofinansował m.in. zakup wyposażenia, w tym Mobilne Kino Przyrodnicze, w którym można dowiedzieć się więcej o Układzie Słonecznym; a także stworzenie ogrodu dydaktycznego na terenie Ośrodka.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 lipiec 2017