c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 czerwiec 2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 9 czerwca br. podpisał umowę z Gminą Miasto Koszalin na dofinansowanie zadania „Wyposażenie  nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz  zmieszane”
 
Umowa dotyczy dofinansowania półpodziemnych pojemników na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane. – Takie pojemniki na odpady to bardzo dobre rozwiązanie. Poprawiają estetykę otoczenia, są higieniczne i pozwalają na łatwe utrzymanie czystości, a poza tym zajmują znacznie mniej miejsca niż tradycyjne obudowy śmietnikowe – mówił Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
 
Koszt całkowity przedsięwzięcia to niemalże 5,7 mln zł, z czego połowa to dotacja ze środków Funduszu. Pojemniki będę montowane na terenach wspólnot mieszkaniowych. - Łącznie przez 3 lata wykonanych zostanie 105 punktów zbiórki odpadów, co daje 525 pojemników - tłumaczył Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina. Projekt poprawi stan środowiska i zmobilizuje mieszkańców do doskonalenia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
 
Podczas konferencji była również mowa o nowej siedzibie Funduszu, która powstanie za dwa lata przy ulicy Zwycięstwa. W sobotę (10 czerwca br.) rozpoczęło się wyburzanie dawnej komendy policji.  - Nowy budynek będzie wizytówką miasta - zapewnił Prezes Jacek Chrzanowski. Przedstawił także informacje o współpracy Funduszu i miasta Koszalin w realizacji zadań ochrony środowiska. W latach 2008-2017 zrealizowano 5 umów pożyczek i 18 umów dotacji, a wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyniosła 8,95 mln zł. Bardzo zaangażowane w zadania proekologiczne były także spółki miejskie, które wykorzystały w tym okresie ponad 34 mln zł ze środków Funduszu.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 czerwiec 2017