c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 czerwiec 2017
„Odpowiedzialni za przyszłe pokolenia” – to hasło IV Forum Ekologicznego, które w dniach 7-9 czerwca odbyło się w Kołobrzegu. Wzięło w nim udział kilkaset osób – między innymi samorządowców, naukowców i przedsiębiorców zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska
 
Jednym z najważniejszych tematów tegorocznego Forum była ochrona powietrza. Na efekty realizacji programów Prosument i Kawka, które przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia niskiej emisji zwrócił uwagę Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. O działaniach na rzecz jakości powietrza mówił także Ryszard Pazdan – Minister Środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Center Club: - Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, 90% mieszkańców Ziemi żyje w miejscach, gdzie są przekroczone normy jakości powietrza. Wśród tematów IV edycji wydarzenia, oprócz ochrony atmosfery są m.in. elektromobilność, gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna.
 
W programie pierwszego dnia Forum znalazł się bieg na dystansie 5 kilometrów, ekologiczny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu, premiera filmu Krzysztofa Chomicza: „Dzika natura Pomorza Zachodniego”, a także zajęcia w Ekostrefie – m.in. w namiocie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

Drugiego dnia uczestnicy Forum wzięli udział w rajdzie rowerowym ulicami Kołobrzegu. W programie znalazły się także panele dotyczące m.in. finansowania inwestycji środowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, budownictwa ekologicznego czy jakości powietrza.

IV Forum Ekologiczne zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 czerwiec 2017