c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 czerwiec 2017
W najnowszym biuletynie Naturalnie piszemy o możliwościach finansowania zakupu pojazdów elektrycznych, a także o inwestycjach w OZE zrealizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Informujemy również o kolejnych projektach finansowanych ze środków unijnych i zaglądamy do Muzeum Geologicznego - interesującego miejsca na naukowej mapie Szczecina

Weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska, która wprowadza nowy system powoływania członków Rad Nadzorczych i Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O składzie Rad Nadzorczych Funduszy w praktyce decydować będą Minister Środowiska oraz Wojewoda. Jednego członka wskaże samorząd województwa. Swoją reprezentację w Radzie tracą przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu gospodarczego. Nowelizacja ustawy narusza między innymi zapisaną w Konstytucji RP zasadę decentralizacji władzy publicznej oraz zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Pod pretekstem rzekomych oszczędności, autorzy projektu w istocie likwidują system finansowania ochrony środowiska w Polsce, działający sprawnie od 25 lat. Co szczególnie martwi - grozi to wstrzymaniem inwestycji proekologicznych na terenie całego kraju.
 
O skuteczności działania dotychczasowego systemu finansowania ochrony środowiska świadczy rozmiar inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2008-2016 zawarł ponad 4 tysiące umów z szerokim gronem beneficjentów – m.in. jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami budżetowymi, przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i organizacjami trzeciego sektora. Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ochronę środowiska wyniosła ponad 1,6 miliarda złotych. Środki pozwoliły na realizację wielu projektów dotyczących między innymi gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami czy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dzięki nim mieszkańcy Pomorza Zachodniego żyją w regionie, który jest liderem we wrażaniu ekologicznych rozwiązań.

 
Zapraszam do lektury!
 
Jacek Chrzanowski
 
Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 czerwiec 2017