c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 maj 2017
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 26 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu zorganizował konferencję, podsumowującą realizację projektów dofinansowanych m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uczestnicy mogli poznać szczegóły dotyczące projektów: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”
 
Na temat realizacji projektów mówił Przewodniczący ZMiGDP - Waldemar Miśko. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie utworzono 22 pracownie bioróżnorodności w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w Związku. Ponadto od lutego 2015r. do kwietnia 2017r. zostały zorganizowane 262 warsztaty edukacyjne dla prawie 10,5 tysiąca uczniów. Przeprowadzono również konkurs fotograficzny „Bioróżnorodność wokół nas” i konkurs dla nauczycieli na najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”, który zaowocował wydaniem „Podręcznika dobrych praktyk”. Podczas konferencji prelekcję o walorach przyrodniczych Dorzecza Parsęty wygłosił prof. dr hab. inż. Tomasz Heese. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z okolicznych szkół, która brała udział w projektach.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 04 maj 2017