c:1 s:1

wfos

 • Projekty 2019 – skuteczne działania RDOŚ w Szczecinie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zrealizowała wiele projektów pozwalających na poprawę sytuacji ekologicznej zachodniopomorskiego środowiska naturalnego. Realizując swoje działania statutowe, korzysta ze wsparcia zewnętrznego, pozwalającego na poszerzenie obszaru skutecznych działań, w tym z dofinansowania WFOŚiGW w Szczecinie.

 • Zostań w domu! Propozycje WFOŚiGW w Szczecinie-30.03.2020 r.

  Zostać w domu - to najlepsze, co aktualnie możemy zrobić w trosce o zdrowie i życie naszych Najbliższych. Chcemy przypomnieć Państwu eko-inicjatywy zrealizowane przez naszych Beneficjentów, które pozwolą spędzić czas nie tylko kreatywnie, ale także - ekologicznie. W tym miejscu będziemy zamieszczać nowe propozycje - nie tylko dla najmłodszych.

 • Najpiękniejsze zakątki okolic Choszczna – w nowym albumie, wydanym przy wsparciu Funduszu

  Zdjęcia cennych gatunków roślin i zwierząt, a do tego malowniczych: Drawy i Korytnicy oraz Puszczy Drawskiej można obejrzeć w albumie „Poznawanie walorów przyrodniczych Powiatu Choszczeńskiego”. Publikację dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Nabór dla PJB przedłużony do 17.04.2020 r.

  Mając na uwadze obecny stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wynikające stąd utrudnienia, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków dla państwowych jednostek budżetowych do dnia 17 kwietnia 2020 r.

 • Nowe samochody do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Zieleni w Kołobrzegu

  Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o. o. kupił 3 nowe samochody do selektywnego zbierania odpadów, o łącznej wartości niemal 2,5 miliona złotych, z czego ponad 2,2 mln pochodzi z dofinansowania uzyskanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.