c:1 s:1

wfos

 • Nowy system grzewczy w zabytkowym kościele przy ul. Słowackiego w Szczecinie

  Budynek kościoła i plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie przejdą kompleksową termomodernizację i zyskają nowy system ogrzewania dzięki dofinansowaniu w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Umowa na zakup nowej łodzi ratowniczej dla KM PSP w Koszalinie

  Nowoczesną łódź ratowniczą, która będzie wykorzystywana między innymi w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przyrody, kupi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Dziś w koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została zawarta umowa dofinansowania.

 • W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały

  Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum. ios. edu. pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r.

 • Rusza ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza”

  Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 • Ekologiczne miejsce dla małych koszalinian

  „Przyjaciel Dziecka” – przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – otwarte. Nowe miejsce nauki, zabawy i wypoczynku zyskało 40 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - także z autyzmem czy zespołem Aspergera.