c:1 s:1

wfos

 • Kolejna edycja programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

  Szanowni Państwo, informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł.

 • Nowy numer Naturalnie - 3(37)/2018

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 19 września br. rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Tylko w ciągu trzech pierwszych dni od uruchomienia naboru na Portalu Beneficjenta, umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie, zarejestrowało się ponad 400 mieszkańców naszego regionu.

 • NFOŚiGW wesprze zachodniopomorskie samorządy w rozwoju elektromobilności

  Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki - także z Województwa Zachodniopomorskiego - wnioski o dotacje będą mogły składać od 15 października 2018r.

 • Zapraszamy do udziału w konferencji „Rady na odpady” – 16-17 listopada 2018r. w Szczecinie

  Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; nowoczesne metody gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz pozyskiwanie funduszy na przetwarzanie odpadów – to tematy konferencji naukowej, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 16-17 listopada.

 • Czyste powietrze - Fundusz organizuje cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców (15-19 października)

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od środy, 5 września rozpoczyna się cykl spotkań informacyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze”. Program ten dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków.