wfos

 • Samochód dla OSP w Chociwlu – sfinansowany dzięki wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie

  Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu od 30 stycznia br. ma do dyspozycji średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sfinansowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie uczestnikiem konferencji, zorganizowanej przez ZMiGDP

  Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - wziął udział w konferencji, której organizatorem był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dla pjb na rok 2017

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. , Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r.

 • Azbest 2016

  WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. .

 • Nabór wniosków w trybie ciągłym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2016

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 30 października 2016 r.