c:1 s:1

wfos

  • Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Starych Łysogórkach

    Bezpieczniej i bardziej ekologicznie w gminie Mieszkowice i powiecie gryfińskim. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Łysogórkach może korzystać z nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, kupionego przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”.

  • ODBUDOWA POPULACJI PSZCZÓŁ - nabór wniosków w roku 2019

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół. Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od 07 stycznia 2019r. do 15 marca 2019r. .

  • OCHRONA PRZYRODY - nabór wniosków w roku 2019

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

  • EDUKACJA EKOLOGICZNA - nabór wniosków w roku 2019

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

  • Barszcz Sosnowskiego – nabór wniosków w roku 2019

    WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2019.