wfos

 • Azbest zniknie z dachów na terenie miasta i gminy Wałcz

  WFOŚiGW w Szczecinie udzielił wsparcia finansowego miastu i gminie Wałcz na usuwanie wyrobów, zawierających azbest. Umowa na dofinansowanie została podpisana 27 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Szczecinianie bardziej eko!

  Dużym zainteresowaniem cieszyła się Ekostrefa WFOŚiGW, która działała przy szczecińskiej katedrze podczas Jarmarku Jakubowego. Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursach na temat ochrony środowiska i dowiedzieć się, jak żyć w zgodzie z naturą.

 • RPO - formularz zgłoszeniowy

  Zapraszamy wszystkich do zgłaszania się do naszej bazy informacyjnej, tworzonej w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na dotacje ze środków unijnych dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO WZ 2014 – 2020.

 • Cztery miliony złotych z NFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli między jednostki samorządu terytorialnego pieniądze na zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Zarząd NFOŚiGW zadecydował o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego: „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

 • EKO-PIKNIK – w trosce o ekologię i bezpieczeństwo

  EKO-PIKNIK pod hasłem: "Ekologiczne i bezpieczne zachowania na wodzie" odbył się 11 lipca 2015 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wydarzenia miało zachęcić szczecinian do zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku i wędkowania.